Hakkımızda


Ada Eksen Kurs Merkezi,
Bir öğretmen kuruluşu...


Yıllarını eğitime vermiş, uzmanlıklarını kanıtlamış öğretmenler tarafından kurulan bir özel öğretim kurumu...

Bilginin, birikimin ve emeğin her şeyin üstünde olduğuna inanan ve bu değerler üstünde yükselen bir kurum...


Gücün, kalite ve disiplinli çalışmayla elde edildiğine inanan, eğitim-öğretim ilkelerini “öğretmence” belirleyen ve hiç bir kaygıya kapılmadan ödünsüz uygulayan bir öğretmen kuruluşu...


Özel öğretimdeki standartları yükseltip, öğrenciyi ve veliyi yönlendirme de, durum ve olaylara sadece eğitimci gözüyle bakarak rehberliğe çağdaş, güncel, gerçekçi ve işlevsel boyutlar kazandıran bir kurum...

Hayatın her alanı keşfedilmeye ve öğrenilmeye açıktır. Her zaman bir fazlasını elde edebilmenin yolu insanın kendisini geliştirmesinden geçmektedir. Zira insan kendisini tanıdıkça gizli kalmış yeteneklerinin farkına varıyor.